الحيوي هبة الله صديق Follow DashHebatallah
H e b a t a l l a h !

Owner


Assalamualaikum =)
هبة الله

Tagboard

⊰HOVER ME!⊱
Assalamualaikum ^^
Ruang chat :)
- Khas untuk Sodiq
- Sila gunakan BMT (Bahasa Melayu Tinggi)
- Syukran ^_^
5A UPSR
Menunaikan Haji ^^
UPKK (Y)
Skins by: IlliShuhada
Basecode : PikaChan
Best viewed in Mozilla and Google Chrome
Adalah haram untuk buka page source dan mencuri code di sini =) Please make your own... =)

Online:
Of:
Owner: Hebatallah
Theme: Pastel Kitten
Followers: +40

Sirah Rasulullah ketika berada di Makkah


Wahyu Pertama & Kedua

Jabal Nur
Nabi Muhammad sallAllahu ‘alaihi wasallam telah mengasingkan diri dari kejahilan dan amalan syirik masyarakat dengan beruzlah di Gua Hira’ di atas Jabal Nur yang terletak kira-kira 2 batu dari Kota Makkah.  Pada bulan Ramadhan tahun ketiga beruzlah di sana, turunlah wahyu pertama daripada ALLAH Subhanahu wa Ta`ala melalui Malaikat Jibril.  Wahyu yang pertama ialah ayat 1-3 dari surah Al-`Alaq.
Menurut pengiraan, peristiwa ini berlaku pada hari Isnin, 21 Ramadhan di waktu malam, bersamaan 10 Ogos 610M.  Ketika itu umur Baginda sallAllahu `alaihi wasallam adalah 40 tahun qamariyyah (perkiraan bulan), 6 bulan dan 12 hari.  Iaitu kira-kira 39 tahun shamsiyyah (perkiraan matahari), 3 bulan dan 12 hari.
Selepas beberapa hari selepas peristiwa tersebut berlaku, turun pula wahyu yang kedua kepada Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.  Wahyu tersebut ialah ayat  1-5 dari surah Al-Muddaththtir.
Peta Makkah hari ini

Dakwah Secara Rahsia

Peringkat dakwah secara rahsia telah berjalan selama 3 tahun di Makkah.  Dakwah telah disampaikan kepada orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad sallAllahu ‘alaihi wasallam, iaitu di kalangan ahli keluarga dan teman-temannya.
Pada hari pertama dakwah, seramai 4 orang telah memeluk ISLAM.  Mereka ialah Khadijah binti Khuwaylid (isteri Baginda), Zayd bin Thabit bin Shurahbil al-Kalbi (hamba Baginda), Ali bin Abu Talib (sepupu Baginda, beliau masih kanak-kanak dan di bawah jagaan Baginda) dan Abu Bakar as-Siddiq (sahabat setia Baginda).
Melalui Abu Bakar as-Siddiq seramai 5 orang memeluk Islam.  Mereka ialah `Uthman bin `Affan al-Umawi, al-Zubayr bin al-`Awwam al-Asadi, `Abdul Rahman bin `Awf al-Zuhri, Sa`ad bin Abi Waqqas al-Zuhri dan Talhah bin `Ubaydullah al-Taymi.
Kemudian, diikuti pula oleh Bilal bin Rabbah al-Habshiy, `Ubaydah `Amir bin al-Jarrah, Abu Salamah bin `Abd al-Asad al-Makhzumi, al-Arqam bin Abi al-Arqam al-Makhzumi, `Uthman bin Maz`un dan 2 beradiknya, iaitu Qudamah dan `Abdullah, `Ubaydah bin al-Harith bin al-Muttalib bin `Abd Manaf, Sa`id bin Zayd al-`Adawi dan isterinya Fatimah binti al-Khattab (adik perempuan `Umar bin al-Khattab), Khabbab bin al-Aratt, `Abdullah bin Mas`ud al-Hudhaliy dan ramai lagi.  Golongan yang terawal memeluk Islam ini digelar sebagai al-Sabiqun al-Awwalun.  Dikatakan bilangan mereka melebihi 40 orang.  Walau bagaimanapun, bilangan mereka dipersilihi di kalangan para ulama.
Antara perintah awal yang diturunkan ialah perintah mendirikan solat.  Pada permulaan Islam, ALLAH mewajibkan solat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang.  Sepanjang tempoh rahsia ini, terbentuk persaudaraan akrab di kalangan orang yang memeluk Islam.  Setelah hampir 3 tahun, orang-orang Quraisy Makkah mula mengetahui dakwah sulit itu.  Walaupun pada awalnya mereka tidak mempedulikan, namun mereka tetap menghantar orang untuk mengintip untuk mengetahui hasil dakwah Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.

Dakwah Secara Terbuka

Dakwah secara terbuka berlaku pada tahun ke-4 kenabian.  Ayat pertama yang turun berkenaan hal ini ialah ayat 214 dari surah Asy-Shu`ara’.  Langkah pertama selepas Nabi sallAllahu `alaihi wasallam menerima wahyu tersebut ialah memanggil Bani Hashim.  Turut serta ialah Bani al-Muttalib bin `Abd Manaf.  Sebelum Nabi sallAllahu `alaihi wasallam berucap, Abu Lahab telah terlebih dahulu memberikan ucapan.  Di dalam ucapan itu, Abu Lahab telah meremehkan Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.  Baginda terdiam dan tidak bercakap di dalam majlis tersebut.
Kemudian, Baginda memanggil mereka lagi pada kali kedua.  Kali ini, Abu Talib telah mengatakan bahawa sokongan akan diberikan terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.  Walaupun Abu Lahab sekali lagi menjadi penentang, namun dengan sokongan dan jaminan Abu Talib, Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam akan meneruskan usahanya untuk menyampaikan seruan dakwah kepada semua orang.
Di atas Bukit Safa, sekalian  kaum Quraisy telah dikumpulkan bagi mendengar apa yang bakal disampaikan oleh Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.  Seperti di dalam majlis keluarga yang diadakan sebelum ini, sekali lagi Abu Lahab menjadi penentangnya.  Selesai Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam berucap, Abu Lahab telah menjerit, “Celaka engkau seluruh hari ini, adakah kerana ini engkau mengumpulkan kami?” Kemudian, turunlah ayat dari surah Al-Masad bagi mencela perbuatan Abu Lahab tersebut.

Penentangan Musyrikin Makkah

Kemudian turunlah pula firman ALLAH, ayat 94 surah Al-Hijr yang memerintahkan agar Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam agar menyampaikan dakwah secara berterus-terang dan tidak menghiraukan bantahan musyrikin Makkah.  Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam mula mengkritik  segala bentuk kesyirikan yang berlaku di dalam masyarakat.  Dengan penerangan dan krtitikan itu, maka bermulalah penentangan musyrikin Makkah terhadap dakwah Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.
Antara yang diperbuat oleh musyrikin Makkah ialah:
  1. Menghantar rombongan untuk bertemu dengan Abu Talib untuk meminta kebenaran agar mereka boleh mengenakan tindakan terhadap Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.  Namun, Abu Talib telah menjawab permintaan mereka dengan lemah-lembut dan menolak permintaan mereka.
  2. Musyrikin Makkah risau yang dakwah Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam akan tersebar kepada jemaah haji yang akan datang beramai-ramai ke Makkah.  Mereka berbincang bagaimana untuk menyekat dakwah Baginda agar tidak sampai kepada jemaah haji.  Mereka menuduh Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam sebagai ahli sihir.  Abu Lahab mengikut Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam ke mana sahaja Baginda pergi.  Dia mengatakan kepada jemaah haji yang mendengar dakwah Baginda bahawa Baginda adalah orang yang telah keluar agama dan pembohong.  Perbuatan ini tersebar hingga ke seluruh tanah Arab apabila jemaah haji pulang ke tempat masing-masing.
  3. Mengejek, memperleceh, memperolok-olok, mendusta dan mentertawakan Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam serta pengikut-pengikut Baginda.  Ini bertujuan untuk membuatkan pengikut-pengikut Baginda berasa lemah semangat dan tertekan.  Rujuk ayat 6 dari surah Al-Hjir, ayat 4 dari surah Sad, ayat 51 dari surah al-Qalam, ayat 53 dari surah al-An`am dan ayat 29-33 dari surah Al-Mutaffifin.
  4. Mengganggu ajaran-ajaran Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam, menimbulkan syak serta memperbanyakkan dakyah palsu supaya orang awam tidak mendapat ruang fikir untuk berfikir tentang dakwah Baginda.  Rujuk ayat 5 dari surah al-Furqan.
  5. Membandingkan al-Quran dengan cerita-cerita dongeng dahulu kala.  Al-Nadr bin al-Harith yang mahir tentang cerita-cerita Raja Parsi, Rustam dan Aspandiar selalu menyusuli dakwah Baginda sallAllahu `alaihi wasallam dengan cerita beliau untuk menunjukkan bahawa dia juga pandai bercerita jika dibandingkan dengan Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.
  6. Menghantar penyanyi wanita kepada lelaki yang cenderung kepada dakwah Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.  Ini supaya hilang kecenderungan lelaki tersebut untuk mengikuti dakwah Baginda.
  7. Tawar-menawar dengan mempertemukan Islam dan Jahiliyyah.  Antaranya ialah bergilir-gilir sembah tuhan mereka setahun, dan sembah Tuhan Muhammad selama setahun.  Dan ada juga yang tawaran mengajak sama-sama menyembah tuhan di antara satu sama lain untuk melihat tuhan manakah yang lebih baik.  Tawar-menawar ini telah disuruh ALLAH Ta’ala berkata dengan tegas bahawa tiada tawar-menawar di dalam agama.  Perkara ini dirakam di dalam surah al-Kafirun.
  8. Dilakukan penindasan, penghinaan dan penyeksaan terhadap orang-orang yang miskin dan lemah yang mengikuti dakwah Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.
Disebabkan oleh penindasan yang dahsyat yang dikenakan oleh musyrikin Makkah ke atas orang-orang Islam, maka sebahagian besar terpaksa menyembunyikan keIslaman mereka.  Kerana jika dizahirkan, maka akan berlaku pertumpahan darah dan penghapusan ummat Islam.  Oleh itu, adalah lebih hikmah jika semua aktiviti dan ibadah mereka dilakukan secara tersembunyi.
Rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam al-Makhzumi yang terletak di atas Bukit Safa yang kedudukannya agak terpencil telah dijadikan sebagai pusat dakwah dan tempat berkumpul ummat Islam pada tahun ke-5 kenabian.  Walau bagaimanapun, berbeza dengan Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam, Baginda tetap melakukan dakwah secara terang-terangan dan beribadah berhampiran dengan kaum musyrikin tanpa ada yang dapat menghalang.  Antara faktornya ialah Baginda telah mendapat perlindungan dan jaminan daripada Bani Hashim dan Bani `Abd al-Muttalib, khususnya oleh Abu Talib yang merupakan orang penting dan ternama di kalangan Quraisy.

---

Penghijrahan Beberapa Orang Islam Ke Habsyah

Peta Habsyah (credit to: sirahnabawiyyah.blogspot)
Penindasan oleh musyrikin Makkah semakin dahsyat pada pertengahan tahun ke-5 kenabian.  Orang-orang Islam mula berasa tidak selamat tinggal di Makkah.  Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam sangat memahami keadaan ini.  Pada saat itu, turunlah surah al-Kahfi yang menceritakan tentang 3 hal, iaitu tentang Ashabul-Kahfi, kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir dan kisah Zulkarnain.  Ketiga-tiga kisah ini memberikan jawapan kepada Baginda dalam berhadapan dengan situasi yang semakin sempit itu.
Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam telah mengetahui tentang kisah seorang raja Habsyi yang adil bernama Ashamah al-Najashi.  Tidak ada seorang pun yang dizalimi olehnya.  Lalu Baginda sallAllahu `alaihi wasallam telah menyuruh sebahagian ummat Islam agar melarikan diri ke Habsyah untuk menyelamatkan diri.  Peristiwa ini berlaku pada bulan Rejab tahun ke-5 kenabian.  Kumpulan ini terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang wanita.  Mereka diketuai oleh `Uthman bin `Affan.  Ruqayyah, puteri Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam turut bersama di dalam kumpulan ini.  Di Habsyah, mereka mendapat tempat kediaman yang lebih baik.
Penindasan yang semakin berat oleh musyrikin Makkah telah membuat Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam mencadangkan agar sebahagian ummat Islam berhijrah ke Habsyah seperti kumpulan pertama.  Hijrah kali ini lebih sukar kerana musyrikin Makkah telah bersiap sedia lebih awal untuk menggagalkannya.  Namun, dengan izin ALLAH Ta’ala, mereka dapat juga meloloskan diri berhijrah ke Habsyah.  Kumpulan ke-2 ini lebih ramai, iaitu seramai 83 orang lelaki dan 28 orang wanita.

Wakil Quraisy ke Habsyah

Musyrikin Makkah tidak senang dengan kesenangan yang diperolehi oleh orang-orang islam di Habsyah.  Mereka telah menghantar 2 orang yang gagah dan pintar iaitu `Amru bin al-`As dan `Abdullah  bin Abi Rabi’ah (sebelum mereka berdua masuk Islam).  Mereka berdua telah diutuskan untuk bertemu dengan Raja Najashi dengan membawa pelbagai hadiah.
Ja’far bin Abu Talib yang menjadi jurucakap kepada kumpulan ummat Islam di Habsyah telah berdialog dengan Raja Najashi dengan penuh hikmah.  Hasilnya mereka telah mendapat perlindungan dan jaminan daripada Raja Najashi sehingga mereka digelar Shuyum oleh beliau.  Shuyum dalam bahasa Habsyah bererti orang-orang yang selamat.  `Amru bin al-`As dan `Abdullah  bin Abi Rabi’ah terpaksa balik dengan kecewa, malah dipulangkan balik hadiah-hadiah yang mereka bawa sebagai tanda ketidaksudian Raja Najashi.

Orang Quraisy Mengancam Abu Talib

Abu Talib yang merupakan bapa saudara Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam telah diberi kata dua oleh musyrikin Makkah, iaitu akan berlaku pertumpahan darah sekiranya dakwah Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam tidak dihentikan.  Ancaman itu sangat berat untuk ditanggung oleh Abu Talib lalu menyampaikannya kepada Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.
Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam menjawab kepada Abu Talib, “Hai bapa saudaraku!  Demi ALLAH, jika mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan ini, sehinggalah ALLAH menzahirkan kemenangannya atau aku terkorban di jalannya, nescaya aku tidak akan meninggalkannya”.  Kemudian Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam menangis dan bangun.  Mendengarkan kata-kata Baginda, lantas Abu Talib memanggil Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam yang ingin beredar dan berkata, “Wahai anak saudaraku, katalah apa yang kamu suka, demi ALLAH, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada sesiapa pun selama-lamanya.”
Melihat Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam terus berdakwah, maka tahulah musyrikin Makkah bahawa Abu Talib tetap memberikan perlindungan kepada Baginda.  Pujukan demi pujukan dan tawaran demi tawaran yang diberikan, Abu Talib tetap dengan keputusannya untuk melindungi anak saudaranya, Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.

Tindakan Semakin Ganas Terhadap Rasulullah SAW

Dengan kegagalan untuk memujuk Abu Talib agar bekerjasama dengan pembesar Quraisy, perasaan benci mereka semakin meluap-lupa untuk membunuh Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.  Mereka tekad dengan kebencian mereka.
Antaranya Nabi sallAllahu `alaihi wasallam pernah di tarik baju dan diludah oleh `Utaybah bin Abu Lahab, tetapi ludahan itu tidak mengena muka mulia Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.  Pernah juga Baginda dipijak lehernya ketika sedang sujud oleh `Uqbah bin Abi Mu`ayyat.  Abu Jahal pernah mengangkat seketul batu yang besar untuk dihempap ke atas Baginda ketika sedang sujud.  Tetapi dia tidak meneruskan niatnya kerana ketakutan apabila terlihat seekor unta jantan yang sangat garang menghalangnya.  Abu Jahal juga pernah memukul Nabi sallAllahu `alaihi wasallam dengan seketul batu hingga berdarah kepala Baginda.  Pernah juga Baginda dikepung dan dicekik oleh sekumpulan lelaki, namun diselamatkan oleh Abu Bakar as-Siddiq.

Hamzah dan Umar Al-Khattab RadhiAllahu ‘anhuma Memeluk Islam

Dalam keadaan yang genting di mana Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam selalu diancam akan keselamatan nyawanya, pada ketika itulah ALLAH Ta`ala telah mentaqdirkan 2 orang yang gagah perkasa serta digeruni oleh seluruh kaum Quraisy memeluk Islam.  Hamzah bin `Abd al-Muttalib radhiAllahu ‘anhu telah memluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian.  Manakala `Umar al-Khattab radhiAllahu `anhu telah memeluk Islam 3 hari selepas Hamzah radhiAllahu `anhu memeluk Islam.
Dengan keIslaman 2 individu ini, maka Islam telah dikuatkan.  Ummat Islam semakin berani untuk beribadah secara terang-terangan dan malah beribadah di sisi Ka`bah.  Mereka tidak takut lagi untuk berkumpul dan duduk berhalaqah di sekitar masjid dan untuk bertawaf di Ka`bah.  KeIslaman 2 individu ini memberikan keuntungan yang besar kepada perjuangan dakwah Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.

Pembesar Quraisy Berdepan Dengan Rasulullah SAW

Setelah Hamzah bin `Abd al-Mutallib dan `Umar bin al-Khattab radhiAllahu `anhuma memeluk Islam, pembesar-pembesar Makkah mula mengambil pendekatan diplomasi dengan Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.  Namun , semua itu tidak berjaya.  Tawaran-tawaran yang diberikan oleh musyrikin Makkah, antaranya oleh `Utbah bin Rabi’ah tidak diendah oleh Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.  Jawapan yang diberikan oleh Baginda dengan membacakan ayat 1-5 dari surah Fussilat telah membuatkan `Utbah terdiam dan kaku.  Di dalam riwayat lain, dikatakan apabila Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam sampai pada ayat ke-13 dari surah Fussilat, `Utbah merayu agar diberhentikan ayat itu kerana bimbang ancaman itu tertimpa kepada kaum musyrikin.
Melihat perkembangan yang terjadi terhadap Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam, Abu Talib semakin risau dengan keselamatan anak saudaranya.  Kerana nampaknya penduduk Makkah semakin tekad dengan usaha jahat mereka untuk menghapuskan Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam dan dakwah Baginda.  Dengan itu, Abu Talib telah mengumpulkan Bani Hashim dan Bani `Abd Al-Muttalib untuk mengajak agar diberi perlindungan kepada Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.  Mereka bersetuju dengan cadangan Abu Talib atas dasar semangat kekeluargaan Arab.  Tetapi, Abu Lahab berkecuali.  Dia berpihak dengan kaum Quraisy yang lain.   
---

Pemulauan

4 peristiwa penting iaitu keIslaman Hamzah, kemudiannya keIslaman Umar, penolakan Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam terhadap tawaran orang kafir Quraisy dan kesepakatan Bani al-Muttalib dan Bani Hashim yang terdiri daripada yang Muslim dan yang kafir untuk melindungi Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam benar-benar mencabar para pembesar Musyrikin Makkah.  Kesemua itu berlaku berturut-turut dalam masa kurang dari empat minggu.
Mereka tidak boleh membunuh Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam kerana mereka tahu akan berlaku pertumpahan darah yang besar disebabkan oleh Bani al-Muttalib dan Bani Hashim telah bersepakat untuk melindungi Baginda.  Justeru, kafir Quraisy mesti mencari jalan lain untuk membantutkan dakwah Nabi sallAllahu `alaihi wasallam.
Kaum kafir Quraisy telah sepakat untuk memulaukan Bani Hashim dan Bani al-Muttalib.  Mereka telah membuat persepakatan di perkampungan Bani Kinanah untuk tidak boleh berkahwin dengan kedua-dua bani ini, tidak boleh berurusniaga, tidak boleh duduk semeja, tidak boleh bergaul dan tidak boleh diziarahi.  Pemulauan ini akan terbatal sehinggalah kedua-dua bani ini sanggup untuk menyerahkan Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam untuk dibunuh.
Mereka menulis kesepakatan itu di atas sehelai lembaran dan digantungkan di dalam Ka`bah.  Lembaran itu telah ditulis oleh Baghid bin `Amir bin Hashim di mana Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam telah mendoakan kecelakaan buatnya, lalu tangannya menjadi lumpuh.
Pemulauan itu bermula pada suatu malam bulan Muharram tahun ke-7 kenabian.  Seluruh bani Hashim dan bani al-Muttalib samada yang Muslim atau yang kafir (kecuali Abu Lahab) telah menyisih diri dan berkurung di kampung Abu Talib.
Pengepungan dan pemulauan dijalankan dengan sangat ketat.  Segala bekalan makanan disekat sehingga Bani Hashim dan Bani al-Muttalib ada yang terpaksa memakan daun-daun kayu dan kulit-kulit binatang.  Kedengaran suara-suara rintihan kanak-kanak dan wanita di sebalik perkampungan itu akibat terlalu lapar.  Makanan hanya sampai kepada mereka melalui jalan-jalan sulit.
Mereka tidak dapat keluar dari kampung itu melainkan pada bulan-bulan Haram.  Pada musim haji, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam dan orang-orang Islam dapat keluar dari kampung tersebut untuk menyeru orang ramai yang datang ke Mekah kepada agama Islam.
Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya perjanjian pemulauan itu dibatalkan pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian.  Hal ini terjadi lantaran terdapat di kalangan orang-orang Quraisy sendiri yang tidak setuju dengan pemulauan itu.  Mereka telah menjalankan usaha untuk membatalkannya.  Usaha tersebut telah dimulakan oleh Hisham bin `Amru dari Bani `Amir bin Lu’ay, iaitu seorang yang sering membekalkan makanan secara sembunyi kepada bani Hashim pada waktu malam.
Ketika Hisham bin `Amru dan beberapa orang lain yang setuju dengan beliau berdebat dengan Abu Jahal tentang perjanjian pemulauan itu, datanglah Abu Talib menghampiri mereka.  Abu Talib membawa berita dari Nabi sallAllahu `alaihi wasallam yang mengatakan bahawa kandungan perjanjian itu telah dimakan oleh anai-anai kecuali tulisan nama ALLAH sahaja yang tidak dimakan.  Apabila diperiksa, memang betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.  Walaupun penduduk Makkah telah melihat suatu peristiwa aneh yang merupakan mu`jizat Nabi, namun mereka tetap berdegil untuk menerima da`wah Baginda.

Utusan Quraisy Terakhir Berjumpa Abu Talib

Setelah pemulauan dibatalkan, Nabi sallAllahu `alaihi wasallam telah keluar dari kampong Abu Talib dan meneruskan dak`wah Baginda.  Namun, usaha menyekat da`wah Rasulullah tetap diteruskan oleh orang-orang kafir Quraisy.
Ketika ini Abu Talib sudah pun dalam keadaan sakit dan melampaui umur 80 tahun.  Berita tentang uzurnya Abu Talib telah membuatkan orang-orang kafir Quraisy membuat keputusan untuk berjumpa dengan Abu Talib buat kali terakhir.  Tujuannya ialah supaya beliau meminta anak saudaranya berhenti menyeru agama Islam.  Mereka tidak mahu ditimpa malu jika Nabi Muhammad dibunuh atau diapa-apakan selepas kematian Abu Talib.  Ini akan menunjukkan sifat pengecut mereka terhadap Abu Talib dan mereka tidak sanggup digelar masyarakat sebagai pengecut.
Lalu beberapa orang kenamaan Quraisy telah bertemu dengan Abu Talib.  Antara mereka ialah `Utbah bin Rabi`ah, Shaybah bin bin Rabi`ah, Abu Jahal bin Hisham, `Umayyah bin Khalaf, Abu Sufiyan bin Harb dan lain-lain lelaki yang terhormat.  Rombongan ini terdiri dari 25 orang.
Abu Talib lalu memanggil Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam untuk menyatakan hasrat orang-orang kenamaan itu.  Nabi sallAllahu `alaihi wasallam menawarkan mereka dengan 1 kalimah yang mana jika mereka mengucapkannya, nescaya orang-orang Arab dan Ajam akan tunduk kepada mereka.  Kalimah itu ialah ‘Tiada Tuhan Selain ALLAH dan tinggalkanlah sembahan yang kamu sembah selain ALLAH.’  Mereka menolak seruan itu.

Tahun Dukacita

Sakit Abu Talib semakin berat.  Pada bulan Rejab tahun ke-10 kenabian, Abu Talib yang selama ini membela dan melindungi Baginda akhirnya meninggal dunia.  Datanglah kesedihan kepada Nabi Muhammad kerana Abu Talib tidak masuk Islam.  Hatta, di akhir hayat Abu Talib, Nabi telah cuba mengIslamkannya, namun disebabkan ketika itu Abu Jahal ada di sisi Abu Talib dan mempengaruhinya, maka Abu Talib telah mati dalam keadaan tidak beragama Islam.
Pada tahun yang sama, Khadijah Ummul Mukminin radhiAllahu `anha pula meninggal dunia.  Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadhan ketika usianya 65 tahun dan Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam ketika itu berusia 50 tahun.
Sesungguhnya Khadijah adalah antara satu nikmat terbesar yang ALLAH kurniakan buat Baginda.  Khadijah telah hidup bersama Baginda selama 25 tahun merasai saat-saat mencemaskan, membantu Baginda berdakwah dan menemankan Baginda tatkala suasana sukar dan getir.  Beliau telah banyak mengorbankan kepentingan dirinya dan hartanya untuk Islam.
Nabi sallAllahu `alaihi wasallam telah bersabda:  “Dia (Khadijah) beriman denganku ketika orang ramai mengkufuriku, dia mempercayaiku ketika orang ramai mendustakanku, dia berkongsi denganku harta bendanya ketiak orang ramai menghalangku dan ALLAH mengurniakan kepadaku anaknya dan menghalangku mendapat anak daripada selainnya.”  (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya)
Kematian dua insan penting dalam kehidupan Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam ini betul-betul menyedihkan Baginda.  Apatah lagi ia berlaku secara berturut-turut pada tahun yang sama.  Setelah kematian Abu Talib dan Khadijah, kaum Quraisy Makkah semakin berani dan terbuka mengganggu dan menyakiti Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.
Disebabkan oleh tindakan yang melampau dilakukan oleh kaum Musyrikin, Nabi membuat keputusan untuk cuba untuk berdakwah di Ta’if pula.  Nabi ke sana dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah.  Sampai di sana, layanan mereka lebih teruk lagi ke atas Nabi.  Nabi bukan sahaja diejek dan dihina, malah penduduk-penduduk Ta’if telah berbaris melemparkan batu kepada Nabi.
Kedudukan Ta'if dari Makkah
Semua ummat Islam telah dicengkam dengan dahsyat sekali.  Sehingga Abu Bakar pun terpaksa berhijrah ke Habsyah, tetapi dalam perjalanan beliau ke sana, beliau telah dibawa ke Makkah oleh Ibn al-Daghinah dengan berjanji untuk melindunginya.  Tahun ke-10 kenabian telah digelar sebagai Tahun Kesedihan lantaran bertubi-tubi kesedihan dan cabaran getir yang menimpa Rasulullah dan ummatnya.

---

Da`wah Islam ke Luar Kota Makkah

Ta’if
Setelah semakin kuat penentangan oleh orang-orang kafir Makkah, Baginda kemudiannya pergi ke Ta’if dengan harapan untuk menyampaikan da`wah.  Baginda telah ke Taif pada bulan Syawwal tahun ke-10 kenabian.  Jarak Ta’if dari Makkah ialah sejauh 60 batu.  Baginda pergi dan balik berjalan kaki dengan ditemani pembantunya, Zaid bin Harithah.
Setiap kali Baginda berjumpa dengan kabilah di jalan, maka Baginda akan mengajak mereka kepada Islam.  Namun tidak satu pun kabilah yang menyahut ajakan Baginda.  Apabila sampai di Ta’if, Baginda berjumpa dengan 3 orang bersaudara dari bani Thaqif.  Ketiga-tiga mereka telah mengejek dan menghina Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.
Baginda tinggal di Ta’if selama 10 hari.  Sepanjang tempoh itu, semua orang kenamaan telah Nabi jumpa.  Tetapi semua mereka telah menghina Nabi.  Malah mereka menyuruh khadam-khadam mereka membaling batu kepada Nabi ketika Nabi hendak keluar dari Ta’if.  Tumit Nabi terkena batu sehingga kasut Baginda dipenuhi darah.  Zaid bin Harithah yang cuba melindungi Nabi, telah terkena batu di kepalanya. 
Nabi telah dihambat sejauh 3 batu dari Ta’if sehinggalah Nabi masuk ke kebun `Utbah dan Shaybah yang merupakan 2 beradik anak lelaki Rabi`ah.  Di kebun itu, Nabi duduk di bawah pohon kurma untuk menenangkan diri.  Lalu Baginda pun berdoa kepada ALLAH:
“Ya ALLAH, kepadaMU aku mengadu lemahnya aku ini, serta kurangnya daya upayaku serta hinanya aku di kalangan manusia.  Wahai Yang Maha Pengasih di antara yang mengasihani, ENGKAU adalah TUHAN orang-orang yang lemah, ENGKAU adalah TUHANku, kepada siapa ENGKAU serahkan aku ini?  Adakah kepada orang jauh yang mencari kesempatan menyerangku?  Atau adakah kepada musuh yang ENGKAU serahkan urusanku kepadanya?  Jika ENGKAU tidak memurkaiku, maka aku tidak akan mempedulikannya, akan tetapi kesejahteraan daripada-MU adalah lebih luas untukku.  Aku berlindung dengan cahaya wajah-MU yang menerangi segala kegelapan serta menyebabkan urusan dunia dan akhirat ini menjadi baik, agar janganlah kemurkaan-MU menimpa kepadaku atau ENGKAU menjadi murka kepadaku.  Bagi-MU keredhaan sehingga ENGKAU benar-benar meredhainya, tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan-MU jua.”
Walaupun Baginda sangat sedih dengan apa yang berlaku di Ta’if, namun telah berlaku beberapa peristiwa menarik sepanjang perjalanan Nabi sallAllahu `alaihi wasallam ke Makkah.  Peristiwa dipeluk oleh seorang khadam yang beragama Nasrani di kebun tempat Nabi singgah, didatangi Jibril beserta malaikat penjaga bukit ketika di Qarnul Manazil dan dirombongi oleh sekumpulan jin untuk mendengar ayat-ayat al-Qur’an ketika Baginda sampai di Lembah Nakhlah, telah menaikkan semangat Baginda sallAllahu `alaihi wasallam untuk meneruskan da`wah dan merancang strategi baru.

Menawarkan Islam Kepada Kabilah Dan Individu

Pada bulan Zulkaedah tahun ke-10 kenabian, Nabi telah kembali ke Makkah untuk memperbaharui seruan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu-individu.  Seperti biasa, Makkah akan dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari luar sempena musim haji pada bulan Zulhijjah.  Sebenarnya Nabi telah berdakwah kepada banyak kabilah yang datang ke Makkah pada musim haji sejak tahun ke-4 kenabian lagi.  Tetapi tidak satu kabilah pun menerima dakwah Baginda.  Namun terdapat beberapa individu menerima dakwah Baginda dan masuk Islam.
Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Nabi telah bertemu dengan 6 orang pemuda dari Yathrib.  Mereka tertarik dengan seruan Nabi kerana mereka pernah mendengar cerita tentang Nabi akhir zaman yang akan keluar dari mulut-mulut orang Yahudi di Yathrib.  Mereka pulang ke Yathrib dalam keadaan masih belum masuk Islam, tetapi mereka telah membawa perkhabaran tentang Nabi akhir zaman kepada seluruh masyarakat Yathrib.  Jadi, seluruh penduduk Yathrib mula maklum berkenaan Rasulullah.

Perkahwinan Rasulullah SAW Dengan `A’isyah

Pada bulan Syawwal tahun ke-11 kenabian, Nabi sallAllahu `alaihi wasallam telah berkahwin dengan `A’isyah radhiAllahu `anha.

Isra’ Mi`raj

Pada saat dakwah Nabi kelihatan seperti samar masa depan, ALLAH telah menghadiahkan Nabi dengan suatu peristiwa agung iaitu Isra’ Mi`raj.  Ada beberapa pandangan tentang bila berlakunya  Isra’ Mi`raj.  Sheikh Safiyyu ar-Rahman al-Mubarakfuri iaitu penulis ar-Rahiq al-Makhtum memilih samada ia berlaku pada bulan Ramadhan tahun ke-12 kenabian, atau bulan Muharram tahun ke-13 kenabian, atau bulan Rabi`ul Awwal tahun ke-13 kenabian.
Di dalam peristiwa yang agung ini, Nabi telah diperjalankan secara dari Makkah ke Masjid al-Aqsa di Baitul Maqdis, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha untuk mengadap ALLAH.  Setelah menerima pensyariatan solat fardhu sebanyak 5 kali sehari semalam, Nabi pun pulang semula ke Makkah.  Peristiwa ini berlaku pada satu malam dan ia benar-benar menguji keimanan orang-orang Islam pada ketika itu.  Ada yang setelah mendengar peristiwa ini tetap beriman malah semakin teguh iman mereka, ada yang ragu-ragu dan ada yang terus murtad.  Abu Bakr digelar as-Siddiq kerana beliau adalah orang pertama yang membenarkan kata-kata Nabi tanpa ragu.

Bai`ah Pertama

Pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Nabi telah membuat pertemuan dengan 12 orang lelaki dari Yathrib, lanjutan dari pertemuan pertama di `Aqabah, Mina pada tahun ke-11 kenabian.  Kesemua 12 orang lelaki itu telah bersetuju masuk Islam dan berbai`ah dengan Nabi.  Nabi telah menghantar seorang pemuda bernama Mus`ab bin `Umair untuk mengikut rombongan 12 orang tersebut pulang ke Yathrib.  Tujuannya ialah supaya Mus`ab bin `Umair dapat mengajar orang-orang yang masuk Islam di Yathrib tentang syari`at-syari`at Islam.
Sebelum tiba musim haji tahun ke-13 kenabian, Mus`ab pulang ke Makkah bertemu Nabi dengan membawa berita yang menggembirakan.  Banyak penduduk Yathrib dari pelbagai perkampungan menerima ajaran Islam.

Bai`ah Kedua

Pada musim ke-13 kenabian, seramai 70 orang lelaki dan 2 orang wanita beragama Islam dari Yathrib datang ke Makkah untuk mengerjakan haji.  Mereka datang bersama jemaah haji lain yang masih syirik.  Kali ini telah berlaku bai`ah kedua dengan kandungan perjanjian yang lebih tegas dan serius iaitu dalam hal taat setia atas segala suruhan Nabi dan sanggup melindungi Nabi walau dalam keadaan apa sekali pun.  Seramai 12 orang naqib telah dilantik bagi memikul tanggungjawab memimpin kaum mereka ketika Yathrib.  Daripada 12 orang itu, 9 orang dilantik dari kabilah Khazraj dan 3 dari kabilah Aus.

Permulaan Hijrah

Setelah Bai`ah `Aqabah kedua, Islam mula mendapat tapak yang kukuh untuk disebarkan di tanah Arab, iaitu di Yathrib.  Walaupun belum pasti dengan masa depan berhijrah ke Yathrib, namun atas keimanan yang sangat tinggi, penduduk Makkah yang beragama Islam sedikit demi sedikit telah berhijrah ke Yathrib.  Risikonya terlalu tinggi.  Nyawa, keluarga dan harta terpaksa dikorbankan demi penghijrahan ini.
Banyak sekatan telah berlaku terhadap ummat Islam ketika hendak melakukan hijrah.  Sekatan dilakukan kerana Musyrikin Makkah khuatir dengan dengan perkembangan Islam yang mula diterima oleh penduduk Yathrib.  Antara yang masyhur diceritakan ialah bagaimana kisah Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya yang dipisahkan oleh kabilah dan keluarga mereka.  Iaitu Abu Salamah dilepaskan ke Yathrib, manakala Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya, dan anaknya ditahan oleh keluarga Abu Salamah.  Selepas setahun barulah Ummu Salamah dibebaskan oleh keluarganya.  Ummu Salamah lalu pergi mengambil anaknya yang ditahan oleh keluarga suaminya dan terus ke Yathrib yang jauhnya 500 km dengan berjalan kaki tanpa ada orang pun yang menemani mereka.
Kisah Suhaib yang ditahan oleh kafir Quraisy lalu dilepaskan Suhaib kerana Suhaib sanggup memberikan kesemua hartanya untuk melepaskannya.  Dan kisah `Iyash yang ditipu mengatakan bahawa ibunya mengugut untuk berjemur di tengah panas, apabila beliau pergi untuk menemui ibunya, lalu `Iyash ditangkap serta diikat lalu diarak di kota Makkah menunjukkan cara menghukum orang yang hendak ke Yathrib.  Begitulah besarnya pengorbanan para sahabat Nabi untuk menjaga aqidah mereka.

Usul Membunuh Nabi oleh Darul Nadwah (Parlimen Quraisy)

Pada hari Khamis, 26 Safar tahun ke-14 kenabian, Darul Nadwah iaitu Parlimen Quraisy telah bersidang untuk berbincang bagaimana untuk terus menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam, bukan sahaja di Makkah malah untuk menghentikan terus dari terus merebak ke lain-lain tempat.  Ini kerana mereka mulai sangat risau dengan perkembangan terbaru iaitu penghijrahan orang-orang Islam ke Yathrib dan kesediaan orang-orang Yathrib membantu Nabi.  Kerisauan ini timbul kerana Yathrib merupakan lokasi strategik laluan perdagangan orang-orang Makkah.  Mereka risau perdagangan mereka tergugat dan amalan sembahan berhala mereka turut terencat.
Beberapa cadangan telah dikemukakan namun ditolak oleh seorang tua yang turut serta dalam mesyuarat itu.  Lelaki tua itu ialah Iblis yang menyamar sebagai seorang tua dari Najd.  Akhirnya cadangan Abu Jahal diterima oleh lelaki tua itu.  Iaitu agar dikumpulkan lelaki yang gagah dan terhormat dari setiap kabilah untuk membunuh Nabi.  Cadangan ini bukan sahaja pada pandangan mereka akan menghentikan terus dakwah Nabi, tetapi juga dapat mengelakkan dari hanya satu kabilah sahaja diperangi oleh bani `Abdul Manaf.  Bani `Abdul Manaf tentu tidak berupaya untuk membalas dendam terhadap semua kabilah yang bersekutu untuk membunuh Nabi.  Jika mereka meminta diat (bayaran tebusan), maka itu tentu lebih mudah dan pembesar-pembesar Quraisy sanggup membayarnya.
Parlimen Makkah setuju sebulat suara lalu masing-masing dengan keazaman yang tinggi bersiap sedia mahu melaksanakan usul tersebut.
Allahumma solli `ala Muhammad, wa `ala aali Muhammad.CC: Halaqah